Den svenska maoismen 1963–1968

Beundran för Maos Kina och inte minst för kulturrevolutionen betydde mycket för vänsteruppsvinget i Sverige under 1960-talets senare hälft. Den växande konflikten mellan maoismen och sovjetkommunismen kom att i hög grad influera den svenska vänsterns utveckling och till sist sönderfall i olika fraktioner.

På ett oväntat sätt kom såväl maoismens uppsving som dess slutliga avklingande att genom en lång rad framträdande svenska författare, publicister och kulturpersonligheter påverka svensk debatt inom kultur och politik.

Mao i Sverige följer den svenska maoismens utveckling steg för steg. Förutom att gå kronologiskt fram läggs fokus också på att försöka förstå och spåra speciellt viktiga idéteman som civilisations- och modernitetskritik, antiimperialism, moralisk puritanism och utopisk längtan.

Primärmaterialet består till övervägande del av maoistiska eller maoistiskt inspirerade tidningar, som Gnistan, Folket i bild/Kulturfront och Clarté, men även av reseböcker och reportage. Boken är berättande till sin karaktär, med många originalcitat och artiklar som tillåts tala för sig själva, men knyts samman av helhetsanalyser.

Ingrid Wållgren är doktorand vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Ingrid Wållgren:
Mao i Sverige. Den svenska maoismen 1963–1968
Dialogos Förlag
Utkom 2017