Sophie Elkans liv och vänskap med Selma Lagerlöf

I januari 1894 möttes Sophie Elkan och Selma Lagerlöf för första gången. Kvinnornas möte resulterade i en livslång, kärleksfull nära vänskap. Tyvärr betydde det också att Sophie kom att leva i skuggan av sin berömda väninna.

Idag är det få som känner till att Sophie Elkan var en hyllad författare i sekelskiftets Sverige, av många ansedd som en förnyare av den historiska romankonsten. Denna högborgerliga kvinna av judisk börd rörde sig hemtamt i den svenska kulturelitens finaste kretsar, samtidigt som hon hade ett brinnande politiskt intresse och ett lidelsefullt engagemang för kvinnosaken. I Sophies umgängeskrets fanns så skilda personligheter som Ellen Key, Georg Brandes och Verner von Heidenstam.

Historikern Eva Helen Ulvros har tagit del av den rika brevsamling som Sophie efterlämnade, där många brev tidigare endast lästs av den ursprungliga mottagaren. Resultatet är ett lyhört närmande till en person fylld av energi och livsglädje men också av ångest och oro. I biografin träder en målmedveten kvinna fram, vars främsta identitet var den som yrkeskvinna och historiker.

Eva Helen Ulvros:
Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf
Historiska Media
334 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i september 2001