Den svenska spelmarknaden från penninglotterier till nätcasino

Penninglott från 1889. Europjackpot på bärbar dator. Foto: sedelmynt.se. Svenska Spel

Mot slutet av 1800-talet började penninglotterier anordnas med tillstånd från staten. Till en början fanns det endast ett fåtal fristående lotteriföretag, som anordnade tillfälliga lotterier till förmån för exempelvis Nordiska museet, Dramatiska teatern, Stockholms stadion och Operan.

Så småningom blev lotterierna månatligen återkommande utan att vara knutna till något särskilt ändamål och under 1900-talet kom penninglotterierna att bli permanenta och kontrollerade av staten genom en oberoende lotteriföreståndare och en särskild lotteriexpedition.

År 1939 togs lotteriverksamheten helt över av staten genom det nybildade Svenska Penninglotteriet AB och fyra år senare förstatligades även AB Tipstjänst, ett privat bolag med ensamrätt på tipsverksamhet. Ett statligt spelmonopol hade skapats i Sverige. Möjligheterna att spela via internet kom senare att luckra upp detta och för att staten skulle återta kontrollen över spelmarknaden infördes år 2019 systemet med spellicenser. Närmare hundra bolag har licens för spel i Sverige och många licenslösa bolag fortsätter att erbjuda spel. Här finns mer information om casinon utan svensk licens och information gällande casino utan spelpaus.

Sedan Svenska Penninglotteriet startats 1939 ägde dragningarna även fortsättningsvis rum varje månad och lottpriset var från början tio kronor. Senare kom bolaget att införa nya spelformer såsom Triss (1986), Keno (1990) och Triss Bingo (1994). År 1997 bildades Penninglotteriet tillsammans med Tipstjänst det nya statliga bolaget AB Svenska Spel.

AB Tipstjänst hade grundats år 1934 och var ett privat bolag som hade ensamrätten att ordna tipsverksamhet. Vinsten skulle gå till idrotten. År 1943 blev bolaget statligt ägt. De viktigaste spelen var Stryktipset (1934), Italienska Stryktipset (1993), Måltipset (1983) och Oddset (1986). Dessutom infördes så kallade nummerspel: Lotto (1980), Joker (1984) och Viking Lotto (1993). År 1995 började Tipstjänst med värdeautomatspel för restauranger. Sedan 1997 är Tipstjänst en del av det statligt ägda Svenska Spel i Visby.

År 1999 beslutades om kasinolagen som gjorde det tillåtet att sätta ut Jack Vegas-maskiner i bingohallar. Dessutom fick Svenska Spel fick tillstånd att bedriva kasinoverksamhet via dotterbolaget Casino Cosmopol, som i dag har internationella kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

År 2014 meddelade regeringen att spelregleringen skulle ses över och att man förespråkade ett licenssystem. Spellicensutredningen presenterades i mars 2017 och det föreslogs att ett licenssystem ska införas från och med 2019. Riksdagen sa ja till förslaget och den 1 januari 2019 infördes därför en ny spellag. Det behövs sedan dess en spellicens från Spelinspektionen för att bedriva lotteri, kasino, vadhållning, skraplotter eller nätkasino i Sverige.

Spellagen kräver att spelverksamheten ska vara ”lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll”. Det innebär bland annat att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, att det ska råda hög säkerhet i spelen, att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Redan under 1930-talet hade det införts statliga spelkontrollanter och år 1974 inrättades Lotterinämnden för att bevaka spelmarknaden i Sverige. Efter ett antal försöksår blev den en permanent nämnd år 1983. När lotterilagen sågs över gjordes Lotterinämnden tolv år senare om till Lotteriinspektionen. I samband med att den nya spellagen infördes i Sverige den 1 januari 2019 bytte Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen.

Det är i dag myndigheten Spelinspektionen som har till uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. ”Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet”, skriver Spelinspektionen på sin hemsida.

Erik Johansson