275 miljoner till kulturmiljövård

Strömsholms kanal i Västmanland är ett av de objekt som tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet. Bildkälla: Dalarna – ett bildverk, 1867 (CC-PD)

Strömsholms kanal i Västmanland är ett av de objekt som tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet. Bildkälla: Dalarna – ett bildverk, 1867 (CC-PD)

Riksantikvarieämbetet fördelar 275,5 miljoner kronor till kulturmiljövård under 2020.  Merparten, nära 251 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård i hela landet till del medan 24,5 miljoner kronor reserveras för ändamål som fördelas senare.

– Sverige har en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang, inte minst lokalt. Vi är därför glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Stödet skapar även mervärden genom att främja regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

Några nya satsningar 2020:
• Extraordinära insatser i Strömsholms kanal och Konsistoriehuset (Länsstyrelsen i Västmanland)
• Extraordinära insatser vid Orangeriet, Ericsbergs slott (Länsstyrelsen i Södermanland)
• Extraordinära insatser vid Jörns järnvägshotell (Länsstyrelsen i Västerbotten)

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna (24,5 miljoner kronor) reserveras bland annat för förvaltningen av världsarvet Laponia (2 miljoner kronor) konservering av fornfynd (2 miljoner kronor), fyndinlösen (700 000 kronor), 3 miljoner kronor för åtgärder vid Visby ringmur och intrångsersättning för kulturreservat (nära 4 miljoner kronor). Medel reserveras också för ökade kostnader vid arkeologiska undersökningar. 9 miljoner kronor fördelas till kulturarvsarbete senare i år.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. I år går mest pengar till Västra Götalands län (25 miljoner kronor) samt till Skåne län och Stockholms län.

(2020-02-25)