Den svenska industrins segertåg 19451965

Bokomslaget

Decennierna efter andra världskrigets slut innebar att ett möjligheternas fönster öppnade sig för det svenska näringslivet, särskilt för tillverkningsindustrin som var orienterad mot export. Delar av den europeiska industrin låg i spillror, medan de amerikanska företagen i första hand inriktade sig på att tillgodose den inhemska efterfrågan. Det lämnade ett utrymme för ambitiösa svenska företag och entreprenörer att flytta fram sina positioner på ett antal internationella marknader.

Men perioden präglades också av att det svenska välfärdssamhället började byggas ut i stor skala. Staten skulle i större utsträckning än tidigare ta ansvar för medborgarnas trygghet och välfärd. Det privata näringslivet skulle inte bara generera sysselsättning och vinster till sina ägare, utan också bidra till finansieringen av en växande offentlig sektor. Vissa branscher, särskilt den finansiella sektorn, reglerades och styrdes hårdare för att de överordnade samhällsmålen skulle kunna nås.

Boken Den svenska industrins segertåg 19451965 är en analys av denna utveckling, och tecknar samtidigt en bild av det svenska samhället i stort under de första efterkrigsdecennierna. Framställning har tidigare publicerats i Det svenska näringslivets historia 1864–2014 som utkom 2014 för att uppmärksamma att det hade gått 150 år sedan den svenska näringsfriheten infördes. Denna nya upplaga är omarbetad.

Tom Petersson är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och forskare vid Uppsala Center for Business History. Han har tidigare utgivit bland annat Mellan det lokala och det globala. Det svenska banksystemet ur ett historiskt perspektiv (2009), Fadern, sonen och det heliga företaget. När Åtvidaberg och Facit erövrade världen – och hur de förlorade den (2012), och Pengamakarna. 350 år av innovation och entreprenörskap i det svenska finansiella systemet (2012).

Tom Petersson:
Den svenska industrins segertåg 1945–1965
Dialogos Förlag
Utkom 2020