Det medeltida Enköping med omnejd

Det medeltida Sverige är ett historiskt forskningsprojekt som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Den tjugosjätte delen handlar om Enköpings stads samt Lagunda och Åsunda härad i Uppland.

Frågorna är bland annat vilka byar och gårdar som fanns i det medeltida Sverige, vilka ägarna var, hur fördelningen på olika ägargrupper såg ut, hur stora byarna var och hur stor den odlade jordens areal var. För att kunna svara på dessa frågor om den medeltida bebyggelsen studeras medeltida och eftermedeltida skriftliga källor av olika slag. Det kan vara till exempel medeltidsbrev, jordeböcker och räkenskaper.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den användare eller forskare som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av bokserien på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

I serien Det medeltida Sverige har hittills utkommit elva volymer om Uppland, sju om Södermanland och fem om Småland samt en vardera om Gästrikland, Värmland och Öland.

Hanna Källström:
Det medeltida Sverige 1:11. Uppland – Lagunda, Åsunda, Enköpings stad
Riksarkivet
Utkom 2021