Liberalism

Liberalismen är en mångfacetterad politisk riktning, som varit så framgångsrik att den nästan förlorat sin ideologiska skärpa. Vi är alla goda liberaler numera och tror på medborgerliga friheter och individens självbestämmande. Men hur ser liberalismen som ett distinkt politiskt alternativ egentligen ut?

Boken Liberalism vaskar fram de liberala kärnåtagandena, de värden som man måste skriva under på för att vara en trovärdig liberal. Att vara liberal är något mer specifikt än att hylla yttrandefrihet och tolerans.

Liberalismen är en teori om det rättvisa samhället, inte om det goda samhället. Hur ett rättvist samhälle ser ut finns det olika liberala svar på. Nyliberalen definierar sig ofta i den frågan i opposition mot just socialliberalen. De delvis mycket olika riktningarna nyliberalism och socialliberalism diskuteras utförligt och kritiskt utifrån de grundläggande värden som förenar dem.

Liberalism är den fjärde boken i serien ”Bildas Ismer” om politiska ideologier.

Lena Halldenius är fil.dr i praktisk filosofi och forskar bland annat om den politiska filosofins historia. Hon medverkar också i P1:s Filosofiska rummet.

Lena Halldenius:
Liberalism
Bilda Förlag
192 sidor, häftad.
Utkom 2003

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2003.