En biografi över Fridtjuv Berg

Politik och predgogik - omslag

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening. Han var läromedelsförfattare och tidningsman och han engagerade sig politiskt och blev liberal riksdagsman. I två perioder i början av 1900-talet var han ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

Redan som 32-åring fick han sitt offentliga genombrott som skoldebattör när han publicerade skriften Folkskolan såsom bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden men kom i stora drag att bilda grunden för den gemensamma grundskola som förverkligades ett halvsekel efter hans död.

I boken Politik & pedagogik. En biografi över Fridtjuv Berg skildras hans liv och gärning. Den tecknar också bilden av en tidsepok när Sverige förvandlades från ett utpräglat bondesamhälle till ett modernt industriland.

Joakim Landahl är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hans forskning kretsar huvudsakligen kring utbildningshistoria och internationellt jämförande pedagogik.

Joakim Landahl:
Politik & pedagogik. En biografi över Fridtjuv Berg
Lärarförlaget
Utkom 2016