Det medeltida Gotland är en arkeologisk guidebok om Gotland. Arkeologen Anders Andrén ger en bild av hur Gotland såg ut under medeltiden och lyfter fram sådant som är ovanligt och intressant just i detta landskap.

Öns dramatiska historia med spår av en svunnen storhetstid lockar många till studier av det förflutna. Visbys långa ringmur saknar motsvarighet i Norden och på den gotländska landsbygden finns över 90 välbevarade medeltida kyrkor. Ingen annanstans i Skandinavien finns det så många och så välbevarade medeltida byggnader som på Gotland.

Den gotländska landsbygden var under medeltiden mycket särpräglad, eftersom det saknades både byar och frälsesläkter med sätesgårdar på ön. I stället styrdes Gotland länge av domarsläkter, som byggde sin makt på kunskap snarare än jordägande. Ön utmärktes av återkommande konflikter, inbördeskrig och invasioner. Under medeltiden var Gotland ett välkänt centrum för handeln i Östersjön, med vidsträckta kontakter i dåtidens Europa. Visby blev starkt präglat av tyska köpmän, och var under långa perioder en viktig medlem av det tyska stadsförbundet Hansan.

Det medeltida Gotland är sjunde delen i Historiska Medias serie arkeologiska guideböcker över svenska landskap.

Anders Andrén är professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Han har bland annat forskat om medeltida städer, romanska kyrkor, gotländska bildstenar och nordisk förkristen religion.

Anders Andrén:
Det medeltida Gotland. En arkeologisk guidebok
Historiska Media
Utkom 2011