Det medeltida Vallentuna och Seminghundra

Den 27:e boken i det stora forskningsprojektet Det medeltida Sverige behandlar den medeltida bebyggelsen i Vallentuna och Seminghundra härader i Uppland.

Frågorna är bland annat vilka byar och gårdar som fanns , vilka ägarna var, hur fördelningen på olika ägargrupper såg ut, hur stora byarna var och hur stor den odlade jordens areal var. För att kunna svara på dessa frågor om den medeltida bebyggelsen studeras medeltida och eftermedeltida skriftliga källor av olika slag. Det kan vara till exempel medeltidsbrev, jordeböcker och räkenskaper.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den användare eller forskare som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av Det medeltida Sverige på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

I serien Det medeltida Sverige har hittills utkommit tolv volymer om Uppland, sju om Södermanland och fem om Småland. Färdiga landskap är Gästrikland, Värmland och Öland med en bok vardera.

Sigurd Rahmqvist
Det medeltida Sverige 1:12. Uppland. Vallentuna och Seminghundra härader
Riksarkivet
Utkom 2023