Östersjön i ny gestalt

Gränsländer är en bok om Östersjöområdet, en beteckning på ett komplicerat system av territorier, vart och ett med sin historia och sina kulturella markörer, ett konglomerat av heterogena delar som har förändrats över tiden. Dess existens har aldrig egentligen ifrågasatts, men det har aldrig rått något verkligt samförstånd om var Östersjöområdet ligger eller om vad som utmärker det. Östersjön är visserligen en integrerad del av regionen men inte dess enda definierande element.

Syftet med boken sägs på ett plan vara att att klarlägga beteckningen ”Östersjöområdet” genom att omgestalta regionens geografi. Fram till 1300- och 1400-talen omfattade Östersjöområdet huvudsakligen territorier öster och väster om Östersjön där vikingarna, de gotländska bönderna och Hansans köpmän bedrev handel. På 1500-talet ingick Nederländerna som en ekonomisk och även kulturell makt. På 1600-talet sträckte sig Östersjöområdet till ”Böhmens stränder” i och med att Sverige utvidgade sina gränser åt söder. På 1700-talet var Frankrike en integrerad del av regionen både politiskt och kulturellt.

Boken Gränsländer öppnar nya vyer och hittills okända dimensioner inom områdena identitet, religion, militärmakt, bildkonst, arkitektur, musik, ekonomi och geografi. In alles presenteras tretton författares perspektiv på territorierna kring Östersjön.

Jan Kreslins, Steven A. Mansbach & Robert Schweitzer (redaktörer):
Gränsländer. Östersjön i ny gestalt
Atlantis
351 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i april 2003