Det rörliga kulturarvet behöver mer skydd

Järnvägsmuseets ånglok på Inlandsbanan. Foto: David Larsson/Inlandsbanan

Järnvägsmuseets ånglok på Inlandsbanan. Foto: David Larsson/Inlandsbanan

Industrisamhällets kulturarv behöver ett bättre skydd i lag för att kunna värnas och bevaras. Men modern lagstiftning är ofta ett hinder när kulturarvet i form av till exempel tåg, båtar och flygplan ska bevaras. Det hävdar Transporthistoriskt Nätverk som nu kräver bättre lagskydd och hänsyn.

Riksdagen ställde sig 2017 bakom ett förslag om att skyndsamt ta fram en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Året efter sammanställde Riksantikvarieämbetet en rapport med lagförslag, men de har inte genomförts. Transporthistoriskt Nätverk kräver att regeringen tar frågan på allvar.

– De här verksamheterna visar Sveriges transporthistoria och berättar om hur livet såg ut förr. Men de krav som åläggs dem i dag är ett hinder för verksamheten. En museijärnväg som drivs ideellt kan inte ha samma strikta regelverk som SJ, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum i Norrköping.

Nya lagar, regler, krav, åtgärder och avgifter kommer ständigt i konflikt med bevarandet av det transporthistoriska kulturarvet. Därför vill Transporthistoriskt Nätverk att kulturmiljölagstiftningen moderniseras för att inkludera det transporthistoriska kulturarvet. Denna del av vårt kulturarv behöver ha samma skydd som äldre kulturarv.

– Det rörliga, transporthistoriska kulturarvet är en del vårt modernare kulturarv. Vi vill bevara detta för att kunna köra bilar, tåg, ångbåtar eller exempelvis flyga DC-3 Daisy. Men som det är i dag tvingas till exempel eldsjälar på arbetslivsmuseer gå dyra kurser för att få tillstånd att få driva sin verksamhet vidare – kurser som ofta inte är relevanta för den kulturhistoriska verksamhet de bedriver, säger Törnqvist.

Transporthistoriskt Nätverk bildades 2012 och består av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Båthistoriska Riksförbundet, Veteranflyggruppen, Järnvägshistoriska Riksförbundet, Motorhistoriska Riksförbundet, Museibanornas Riksorganisation,  Svensk Flyghistorisk Förening, Sveriges Segelfartygsförening, Sveriges Ångbåtsförening, Vagnhistoriska Sällskapet och Åkerihistoriska Sällskapet.

(2021-02-23)

Se även Riksantikvarieämbetet vill lagskydda det rörliga kulturarvet (2018-12-19)