Kulturlokaler får bidrag från Boverket

Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat efter samråd med Statens Kulturråd att fördela 10 miljoner kronor till icke-statliga kulturlokaler.

Kulturen i Lund får 4 miljoner kronor för tillbyggnad av magasin. De befintliga magasinen har inte tillräcklig kapacitet och föremål förvaras idag på ett icke betryggande sätt. Museet har en av landets största samlingar av kulturhistoriska föremål.

Värmlands Museum får 3 miljoner kronor för renovering av den äldre delen av museet. Den gamla museibyggnaden uppfördes 1929 efter Cyrillius Johanssons ritningar. Byggnaden har stått outnyttjad sedan den nya delen av museet byggdes 1996-1998. Upprustningen görs med inriktning mot ett centrum för värmländsk konst.

Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn får 1 miljon kronor för tillbyggnad av museet. Sedan museet invigdes i juni 2000 har det varit en publikmässig succé. Detta har fått till följd att vissa lokalfunktioner är underdimensionerade. Utbyggnaden kommer bland annat att skapa utökade utrymmen för café, kapprum/förvaring och toaletter.

Leksands konstmuseum får 1 miljon kronor för ombyggnad av f d tingsrättens lokaler i Tingshuset till konstmuseum. Byggnaden ritades av Gustaf Ankarcrona och uppfördes 1918. Museet kommer främst att visa svensk 1900-tals konst.

Dessutom får Folkoperan i Stockholm får 1 miljon kronor för ombyggnad av arbetsutrymmen.

– Att Kulturen i Lund fick bidrag är särskilt roligt. De har sökt flera år i rad och har ett stort och angeläget behov av pengarna, säger kommunalrådet Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation.

Totalt kom det in ansökningar från 35 projekt med ett sammanlagt ansökt bidragsbelopp på närmare 80 miljoner kronor.

(2002-02-21)