Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället.

Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864 och i år är det 150 år sedan förordningen trädde i kraft.

Det svenska näringslivets historia 1864-2014 är en bred beskrivning av den svenska ekonomiska historien som ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu. Boken är ett samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och Dialogos förlag.

Författarna är ekonomhistoriker, Mats Larsson, Lars Magnusson och Tom Pettersson vid Uppsala universitet, Lena Andersson-Skog vid Umeå universitet samt Peter Sandberg och Oscar Broberg vid Göteborgs universitet.

Mats Larsson (red.):
Det svenska näringslivets historia 1864-2014
Dialogos förlag
Utkom 2014