Det svenska näringslivets historia 1864–2014

Under drygt två årtionden under 1800-talets mitt genomgick Sverige en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället.

Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864 och i år är det 150 år sedan förordningen trädde i kraft.

Det svenska näringslivets historia 1864-2014 är en bred beskrivning av den svenska ekonomiska historien som ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu. Boken är ett samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och Dialogos förlag.

Författarna är ekonomhistoriker, Mats Larsson, Lars Magnusson och Tom Pettersson vid Uppsala universitet, Lena Andersson-Skog vid Umeå universitet samt Peter Sandberg och Oscar Broberg vid Göteborgs universitet.

Mats Larsson (redaktör):
Det svenska näringslivets historia 1864–2014
Dialogos förlag
Utkom 2014