Kulturell turism

Turismen sägs sedan länge vara en av världens största näringsgrenar. Och företeelser som kopplas till kulturarv tycks locka allt fler att profilera sin semester. Merparten av oss möter dock kulturarv på sin ordinarie turistresa hemma eller fjärran – vi passar på att kika på sevärdheterna på platsen eller efter vägen.

Hemmavid visar TV:n stundtals intressanta dokumentärer och på Internet är sevärdheterna bara några musklick bort. Turismen omger oss. En del forskare menar därför att turismen finns och pågår överallt. Samma allomfattande slutsats skulle kunna dras om kulturarv som numera återfinns inte bara på museer eller i avgränsade reservat. De pågår och transformeras genom våra sätt att vara och agera kontinuerligt i vår vardag. Samtidigt ligger det en hund begraven i sådana anspråk. Är allt, ständigt och jämt, turism eller kulturarv?

Boken Kulturell turism vill ge en komprimerad översikt om kulturarvsturismens framväxt och även gå i klinch med de centrala begrepp som binder samman kulturarv med turism.

Richard Pettersson är lektor och forskare i museologi vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Han disputerade med avhandlingen Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturminnesvården.

Richard Pettersson:
Kulturell turism. En historisk översikt och analys om kulturarvsturism i Sverige
Bokförlaget h:ström
Utkom 2021