Gustav Vasa – en furste bland furstar

Han var adelsmannen som blev kung, katoliken som blev protestant och regenten som lade grunden till det moderna Sverige. Eftervärlden känner honom som Gustav Vasa – även om han själv aldrig kallade sig något annat än Gustav Eriksson.

Gustav Vasas liv var fyllt av dramatik från vaggan till graven. Krig, uppror och en personlig kamp för att accepteras som härskare av sin omgivning. I Olle Larssons bok växer Vasas gestalt på nytt till liv. Med högt tempo tas vi med på en spännande resa i tid och rum.

Som en röd tråd genom boken löper kungens ständiga strävan efter att stärka sin legitimitet. Han var en uppkomling som störtat en krönt konung från tronen. Det gällde därför att visa att han var en furste bland furstar.

Olle Larsson är fil.dr i historia och lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö. År 2010 utsågs han till Årets Historielärare. Han har tidigare gett bland annat Smålands historiaStormaktens sista krig. Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721 och Svensk historia.

Olle Larsson:
Gustav Vasa. En furste bland furstar
Historiska Media
Utkom 2018