Digital satsning på historieundervisning i grundskolan

Foto: Erik Lernestål/ Statens historiska museer

Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Nu får alla elever i mellan- och högstadiet ett nytt hjälpmedel i skolarbetet. Sjutton museer runt om i landet lanserar tillsammans den digitala undervisningsresursen Sveriges historia.

– Historia ska vara spännande, lättillgängligt och kul att lära sig. Sveriges historia är ett sätt för landets museer att nå ut bredare och bli tillgängliga för fler skolor. Nu kan elever och lärare i hela landet ta del av museernas föremål och fakta, särskilt anpassade efter skolans förutsättningar, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

Sveriges historia är en webbplats och undervisningsresurs där utgångspunkten är historiska föremål och miljöer. Här visas bland annat kläder, vapen och smycken från museers samlingar. Många av föremålen levandegörs med 3D-modeller så att eleven kan vrida och vända på dem på sin skärm.

Med föremålen i centrum erbjuder hemsidan fördjupningsmaterial i text och bild, pedagogiska verktyg, filmer, diskussionsunderlag och förslag på lektionsövningar om de senaste tusen årens historia. Från start finns ett trettiotal lektioner och framöver kommer innehållet löpande att uppdateras med fler. Innehållet är producerat i tät dialog med lärare och elever.

– Vår ambition är att öka intresset för historia och bidra till fler perspektiv. Här kan eleverna, tack vare den digitala tekniken, komma nära föremålen och dess spännande berättelser på ett nytt sätt. Jag hoppas att Sveriges historia blir en uppskattad tillgång för både elever och lärare i skolorna runt om i landet, säger Susanna Zidén, projektledare Statens historiska museer.

Sveriges historia är anpassad till mellanstadiets SO-ämne och historieämnet på högstadiet. Innehållet är utformat med utgångspunkt i skolans läroplan och kursmål, och är gratis att använda.

Plattformen är ett samarbete mellan Statens historiska museer, 17 museer från Arjeplog i norr till Trelleborg i söder och Riksantikvarieämbetets arkiv. Ambitionen är att bjuda in fler museer till projektet efter hand.

Sveriges historia finns på adressen sverigeshistoria.se.

(2020-12-08)