Churchills agent i Norden

En majnatt 1940, en dryg månad efter Tysklands ockupation av Norge, flydde en ung agent över gränsen till Sverige. Enligt det falska passet hette han Axel Axelsson. Mannens egentliga identitet var Malcolm Munthe (1910–1995), son till Axel Munthe, världsberömd kunglig livläkare och författare. Modern var en förmögen engelsk lady, Hilda Pennington Mellor.

I Stockholm fick han en täckmantel som biträdande försvarsattaché vid brittiska ambassaden. På uppdrag av Winston Churchills sabotageorganisation, Special Operations Executive (SOE), värvade han agenter och kurirer. Förgäves försökte han övertala barndomskamraten Olof Lagercrantz. Samtidigt väckte Munthe regeringens vrede och fick säkerhetspolisens ögon på sig.

Än i dag pågår diskussionen om ”Smällen i Krylbo” 1941. Ett tyskt ammunitionståg på väg till Finland exploderade med stor förödelse som följd. Var detta Munthes verk? Under överhängande utvisningshot lämnade han landet med kurirflyg samma kväll. Kriget fortsatte sedan för Munthes del vid SOE:s högkvarter i London och senare med uppdrag i Italien vid slutet av kriget, då han också sårades.

Med hjälp av omfattande arkivstudier tecknar Anders Johansson ett porträttet av den mystiske excentrikern Malcolm Munthe.

Anders Johansson har varit journalist på Dagens Nyheter i 35 år, främst som utrikesreporter. Han har tidigare utkommit med De glömda agenterna. Norsk-svenska vapenbröder mot Nazi-Tyskland, De glömda blockadbrytarna. Krigsdramatik på svenska västkusten 1939–1945 och Den glömda armén. Norge–Sverige 1939–1945.

Anders Johansson;
Mysteriet Malcolm Munthe. Churchills agent i Norden
Lind & Co
Utkom 2020