Nordiska museet säger upp personal

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Minskat budgetutrymme och begränsningar i besöksnäringen gör att Stiftelsen Nordiska museet nu anpassar verksamheten till nya förutsättningar. I går varslade Nordiska museet om uppsägning av ytterligare sju tjänster. Den största anledningen är den negativa effekt som covid-19 har på stiftelsens ekonomi i form av ett stort intäktsbortfall.

Stiftelsen har under året tvingats stänga verksamheten på Djurgården två gånger och dras därför med ett mycket stort intäktsbortfall. Effekterna av covid-19 spås drabba stiftelsen även under 2021 och kanske flera år framåt. Samtidigt får stiftelsen inte uppräkning av det statliga bidraget från regeringen under de kommande tre åren 2021–2023. Under 2020 fick stiftelsen säga upp merparten av alla säsongsanställda på samtliga anläggningar: Tyresö slott, Svindersvik, Julita gård och Nordiska museet på Djurgården.

För att anpassa verksamheten till en framtid med förändrade ekonomiska förutsättningar kommer Stiftelsen Nordiska museet fortsatt ha mycket begränsade möjligheter att anställa säsongspersonal och behöver även minska antalet fasta tjänster. Utöver de tjänster som varslades i november fick stiftelsen i går varsla om uppsägning för sju tjänster.

– Det är en mycket sorglig uppgift att säga upp kunnig och lojal personal med lång erfarenhet. Tyvärr kräver situationen vi befinner oss i en omställning för stiftelsen. Med gemensamma krafter får vi nu hålla fast vid våra planer och mål för framtiden, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

(2020-12-09)

Se även Nordiska museet öppnar igen den 1 juni (2020-05-01)