Debatt

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”

CC0

”Det är hög tid för Sverige att genomföra en storskalig och kraftfull satsning på digitalisering. Andra länder har insett betydelsen och ligger före. Exempelvis har Norge i en stor satsning digitaliserat tryckt och audiovisuellt material vid Nasjonalbiblioteket.”

Riksantikvarien Lars Amréus, överintendent Ann Follin på Statens museer för världskultur, riksbibliotekarien Karin Grönvall, överintendent Joakim Malmström på Naturhistoriska riksmuseet och riksarkivarien Karin Åström Iko vill digitalisera det svenska kulturarvet och den samhällsviktiga informationen hos våra arkiv, bibliotek och museer. De fem institutionscheferna utgör styrgruppen för Digisam där 22 kulturarvsaktörer samarbetar för ett digitalt kulturarv.

Läs debattartikeln på Dagens Nyheter

(2020-01-04)