Digitalisering gör historiska kartor odödliga

Nu ska alla historiska kartor med tillhörande texter och protokoll i Skaraborg digitaliseras. Lantmäteriet vill minimera risken för skador på kulturskatterna och samtidigt göra dem tillgängliga för fler. Inom kort finns de att beskåda både på Internet och i en stor databas.

– De äldsta kartorna i Skaraborg är mycket gamla och sköra, säger Kjell Alexandersson på Lantmäteriet i Skaraborg. Därför är den här skanningen ett bra sätt att skydda originalkartorna och samtidigt ge fler möjlighet att använda dem. Med hjälp av Internet kan man till exempel använda kartorna i skolorna.

Arbetet påbörjas i april och beräknas vara klart i juni. När kartorna har digitaliserats läggs de in i Lantmäteriets databas. Databasen kommer att bli tillgänglig i många av landets landsarkiv, museer, länsstyrelser och kommunkontor, och naturligtvis på Lantmäterikontoren. Inom en snar framtid beräknas kartorna och handlingarna även bli tillgängliga via Internet. Tidigare var man hänvisad till Lantmäteriets länskontor när man ville använda kartorna.

I dagarna flyttas första delen av Lantmäteriets Skaraborgsarkiv till arkivdepån. Under inskanningsperioden har skanningsorganisationen en särskild uppgift att tillhandahålla arkivservice, med det menas att hjälpa till att svara på frågor och eventuellt kopiera ur de kartor och akter som inte är direkt tillgängliga under perioden innan materialet är tillgängligt i databasen.

Skanningen i Skaraborg är en del av en nationell satsning. Före 2005 ska samtliga Lantmäteriets kartor och handlingar i Sverige, omkring två miljoner kartor och 50 miljoner handlingar ha digitaliserats. Under skanningstiden och under en efterföljande utvärderingsperiod lagras originalhandlingarna i en av Riksarkivet specialinrättad anläggning i Fränsta. Där har experter skapat en miljö som gör att kartorna bevaras på bästa sätt. Kvaliteten på de digitaliserade kartorna är mycket hög och kan jämföras med originalen. Hittills har de kartor som förvarats i Stockholm digitaliserats och utfallet har varit mycket bra.

(2001-04-12)