Döden som straff

Våren 2004 upptäcktes en stor mängd skelettdelar bland dumphögarna på en byggarbetsplats i utkanten av Vadstena. Att det var mänskliga kvarlevor som grävmaskinerna blottlagt och att det rörde om sig många gravlagda individer stod snart klart. Men gravplatsen – långt från någon kyrkogård och utanför stadens gräns – var minst sagt märklig. Vad var det för besynnerliga gravar och vilka var alla dessa människor som här fått sin sista vila?

Vid den arkeologiska undersökning som följde kunde platsens mörka förflutna avslöjas. De många gravlagda var avrättade personer och backsluttningen där de låg var stadens medeltida galgbacke. Hälften av personerna hade mött döden genom halshuggning, övriga genom hängning. Dödsstraffen hade sannolikt verkställts alldeles intill gravarna. Flera av skeletten visar att de avrättades kroppar innan gravläggningen hängts upp ”androm till varnagel” – det vill säga som varnande exempel för andra.

Döden som straff – glömda gravar på galgbacken baseras på resultaten från den arkeologiska undersökningen i Vadstena och från andra utgrävningar av galgbackar i Sverige. Vi får inblick i tidens avrättningsmetoder och den hänsynslösa hanteringen av de avrättades kroppar.

Spåren på skeletten vittnar också om livet i samhällets marginaler innan avrättningen. Utifrån dåtidens rättsprotokoll tecknas en tidsbild av 1500- och 1600-talens Vadstena och dess människor. Att dö som en brottsling på galgbacken var en död i vanära och skam utanför samhällets och kyrkans gemenskap. Det var den onda döden, en död som enligt folktron omgärdades av starka och mycket farliga krafter som det gällde att skydda sig mot på olika sätt. Spåren efter dessa handlingar har lämnat tydliga avtryck i gravarna.

Boken har tre författare: arkeologen Emma Karlsson vid Östergötlands länsmuseum, osteologen Caroline Arcini vid Riksantikvarieämbetet UV Syd och historikern Annika Sandén vid Linköpings universitet.

Titti Fendin (redaktör):
Döden som straff – glömda gravar på galgbacken
Östergötlands länsmuseum
Utkom i oktober 2008