Kensingtonstenen

En höstdag 1898 gräver svensk-amerikanen Olof Öhman upp ett märkligt fynd på sin farm i Kensington, Minnesota. Det är en sten fylld med runor, och den historia den berättar är fantastisk: en grupp nordbor hade rest långt in i Amerika mer än ett århundrade innan Columbus gjorde sin upptäckt!

Det är nog ingen överdrift att säga att Kensingtonstenen i dag är världens mest kända runsten. Men vad är sanningen bakom den och dess märkliga inskrift? Är den ett unikt dokument från medeltiden eller är den ett skämt från förra sekelskiftet som fått orimliga proportioner?

I Mats G. Larssons bok får vi följa stenens öden från upptäckten till i dag. Under denna tid har tilltron till den svängt flera gånger beroende främst på idérikedomen hos dem som trott på den. Men under samma tid har det också kommit fram nya fakta och observationer som sammantagna ger en ganska tydlig bild av hur det hela ligger till. Vissa frågor har dock inte kunnat få sin förklaring förrän under de allra senaste åren, då nya spår plötsligt dök upp. Och det var inte i Minnesota dessa spår legat och väntat på oss utan här i Sverige.

Mats G. Larsson är docent i arkeologi vid Lunds universitet med vikingatiden som specialitet. Han har skrivit bland annat Sveahövdingens budskap. En forntidsgåta genom sekler, Götarna riken. Upptäcktsfärder till Sveriges enande och Tre gälder i England. I vikingars kölvatten över Nordsjön.

Mats G Larsson:
Kensington 1898. Runfyndet som gäckade världen
Atlantis
Utkom 2012