Svajig finansiering och nedskärningar gör framtiden osäker för Ájtte, Sveriges största museum för den samiska kulturen. Museet firar i år 20-årsjubileum och hoppas på att med statlig hjälp säkra sin överlevnad. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/oviss-framtid-for-samiskt-museum/