Doktorshatt till hembygdsideolog

En av hembygdsrörelsens frontfigurer under många år, Josef Rydén, har utsetts till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping. Han får utmärkelsen ”för en livslång gärning som forskare, folkbildare och recensent inom främst lokal- och företagshistoria i Jönköpings län, parad med stort engagemang inom svensk hembygdsrörelse på lokal, regional och nationell nivå”. Promoveringen skedde den 18 september 2004.

Rydén har, vid sidan om arbetet som lektor på HA Läroverket och sedermera Brinellskolan i Nässjö i 35 år, lagt ned ett omfattande arbete på forskning kring industrialismens genombrott i Småland, företagshistoria och fackföreningsrörelse. Han har därjämte engagerat sig starkt i lokalhistorisk forskning och hembygdsideologi. Under en lång följd av år har han till dagspressen förmedlat recensioner av humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur, skriver Sveriges Hembygdsförbund

Under åren 1978–1986 var Josef Rydén ordförande i Jönköpings läns hembygdsförbund och 1988–1993 ordförande i Sveriges Hembygdsförbund. För sina insatser fick han Nordiska Museets Hazeliusmedalj i guld. Han har också arbetat för sin egen hembygd; som ordförande i Nässjö hembygdsförening och som författare till en rad lokalhistoriska verk. Barn och ungdomars behov av hembygds-perspektiv är något som han alltid varmt förespråkat. 40 år som lärare och lektor på gymnasieskolan sätter sina spår.

Josef Rydén har nu lämnat sina uppdrag inom hembygdsrörelsen. I Tidskriften Bygd och Natur medverkar han dock fortfarande ofta med bokrecensioner.

(2004-10-10)