Läkemedelsbolag beställer arkeologisk utställning

Läkemedelsföretaget Pfizer i Strängnäs har beställt en utställning av Sörmlands museum. Den produceras nu under hösten och handlar om de människor som för tusen år sen bodde där Pfizer nu ligger, och om den tid de levde i. Utställningen kommer att visas inne på företaget från och med oktober månad.

– Det är ovanligt att ett företag beställer en arkeologisk utställning. Vi tycker förstås att det är väldigt roligt att företaget har valt att erbjuda sina anställda och besökare att ta del av denna spännande historia, säger Fredrik Blomqvist, biträdande länsmuseichef på Sörmlands museum.

I specialgjorda montrar kommer det bland annat att visas en ovanlig importerad stridsklubba, en remsölja i ”runstensstil”, en amulettring, brynen, en tom urna samt en liten mängd brända, krossade ben från en bålplats.

Det här är några av fynden från den arkeologiska undersökning som gjordes när företaget, dåvarande Pharmacia, hade planer på att bygga ut för tio år sedan. Undersökningen utfördes av Sörmlands museum och gällde ett gravfält som använts under yngre järnålder, från 500-talet och fram till cirka år 1000.

Det intressanta var att man här kunde avläsa spår av både hedniska och kristna uttryck. De olika föreställningsvärldarna och blandningen av dem kommer tydligast till uttryck i gravskicket.

– Det aktuella gravfältet har använts under femhundra år. Vi kunde konstatera att människorna hade fortsatt att begrava sina döda på det förkristna gravfältet även efter det att kristendomen gjort sitt inträde. Trots att det samtidigt fanns en kyrkogård bara dryga kilometern bort, mitt i Strängnäs, säger Lars Norberg, arkeolog vid Sörmlands museum.

(2004-10-10)