Berättelser om livet i Ny Kongelf

Boken Berättelser om livet i Ny Kongelf bygger på Kungälvs rådstuguprotokoll från 1615–1648 då staden låg på Fästningsholmen. Den gamla staden, som hade legat ute vid Kastellegården sedan 1100-talet, brändes av svenskarna i februari 1612 och det var inte första gången staden brann. Då bestämde Christian IV att staden skulle byggas upp på Fästningsholmen för att ligga i skydd av Bohus fästning. Där låg staden hopträngd i cirka 30 års tid och av lyckliga omständigheter finns stadens rådstuguprotokoll bevarade.

Rådstuga hölls varje vecka och där behandlades stort som smått, från kungliga förordningar till vem som hade varit i slagsmål med vem, hade någon fött barn i lönndom, vad skulle ölet kosta. Protokollen kan ses som en dagbok över det dagliga livet i det stridbara gränsområdet mellan Norge och Sverige. Dessa protokoll, som på 1980-talet renskrevs för hand av Alf Lidholm, har nu sammanställts i tryck av Rune Hasslöf.

Berättelser om livet i Ny Kongelf ger också möjlighet till fördjupad forskning om Kungälvs och Bohusläns historia.

Rune Hasslöf är f.d. yrkesmilitär och filosofie magister i historia. Han en har utkommit med en rad böcker om Bohusläns historia, däribland Borgbygget på Kvarnberget. Bohusläns regemente i Uddevalla 1900-1940 och Bohus len i krig och fred. Om norsk tid i landskapet Bohuslän 1530–1660.

J O Rune Hasslöf:
Berättelser om livet i Ny Kongelf. Levnadsöden vid Älven 1615–1648
Eget förlag
Utkom 2021