Drottningfestival för Lovisa Ulrika

Den 24 juli är det 300 år sedan drottning Lovisa Ulrika föddes. Mellan den 19 och 26 juli arrangeras en drottningfestival till Lovisa Ulrikas minne av Livrustkammaren i samarbete med en rad kulturaktörer. Festivalen är ett helt digitalt evenemang som går att följa dag för dag på Facebook. Här presenteras inslag kring Drottning Lovisa Ulrika med minnen, gärningar, föremål och historiska tillbakablickar.

– Lovisa Ulrika var det svenska 1700-talets stora personlighet, som kom från Berlin 1744 som en frisk fläkt för att bli svensk kronprinsessa och senare drottning. Hon var en klart lysande stjärna begåvad med enorm viljestyrka, intelligens och ett sinne för det estetiska. Ambitiös och politiskt aktiv, hon var inte var rädd för konflikter, vilket skaffade henne bittra fiender, säger Magdalena Piotrowska, intendent och programansvarig på Livrustkammaren.

Bland de deltagande i Drottningfestivalen finns Kungl. Vitterhetsakademien, Skoklosters slott, Statens Fastighetsverk, Falu gruva, Sala silvergruva, Kungliga Myntkabinettet, Confidencen, Bokförlaget Langenskiöld, Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga slotten, Drottningholms slottsteater och Nationalmuseum.

– Arvet efter Lovisa Ulrikas insatser för kulturen och vetenskapen lever kvar idag i Kungl. Vitterhetsakademien som hon grundade, i Nationalmuseums och Kungliga Myntkabinettets samlingar, Confidencen, Drottningholms slottsteater, inredningar på de kungliga slotten bara för att nämna några. Lovisa Ulrika var en mångfacetterad person som gjorde avtryck på många olika områden. Det bästa sättet att hylla henne på är därför tillsammans med andra aktörer som alla kan bidra med en liten bit till pusslet som ger oss bilden av denna bländande, starka kvinna, berättar Piotrowska.

(2020-07-18)