Malmö Museer Årets Museum 2002

Malmö Museer har tilldelats priset som Årets Museum 2002 av Svenska Museiföreningen. Priset delades ut av kulturminister Marita Ulvskog i samband med Museiveckan i Stockholm, och det gick i år till ett museum som ”i sin verksamhet arbetar i takt med den internationella samhällsutvecklingen”.

Malmö Museer har i utställningar och pedagogisk verksamhet bl.a. fokuserat på det mångkulturella Malmö av idag. Utställningar som med ett tydligt engagemang i aktuella samhällsfrågor har väckt till eftertanke och spridit kunskap, och som också har synliggjort enskilda individer och dessas unika historier.

Svenska Museiföreningens motivering:
”Att minnen, i form av till synes oansenliga personliga föremål, kan spela en viktig roll för människor som flyr ifrån sitt hemland, har museet visat i ett berörande och internationellt uppmärksammat projekt. Med en fast förankring i det mångkulturella Malmö har museet engagerat sig i aktuella samhällsfrågor. Bland annat har romernas utsatta situation som minoritetsgrupp fokuserats, som ett led i att minska fördomar och förtryck. Malmö Museer har i sin utställnings- och programverksamhet verkat för att öka och sprida kunskapen om andra kulturer och folkgrupper, och därigenom underlättat integration och allas delaktighet i samhället.”

Förra året gick priset till Riksutställningar.

(2002-03-20)