Stockholms blodbad

Massavrättningen på Stortorget i Stockholm den 8–9 november 1520 då den nykrönte kungen Kristian II såg en möjlighet att göra upp med sina gamla fiender har gått till historien som Stockholms blodbad. Avrättningarna genomfördes trots att Kristian hade lovat att nästan hundra år av strider mellan Danmark och Sverige skulle vara glömda och förlåtna bara han fick krönas till kung.

Lagom till 500-årsjubileet av blodbadet går historikern David Lindén igenom vad som verkligen hände. Läsarna bjuds på en inblick i Kalmarunionens blodbesudlade slutskede, ny forskning som tidigare inte har tagits i åtanke. Ledande aktörer sätts i sitt sammanhang och en del av dem omvärderas: Var ärkebiskop Gustaf Trolle verkligen så ondskefull som man tidigare har trott, fru Kristina Gyllenstierna så ädel och tuggade verkligen Kristian II på sina fienders lik?

Berättelsen om blodbadet sätts i ett större sammanhang vilket visar hur den har påverkat den svenska historien fram till våra dagar. Stockholms blodbad är både en av de allmänt mest kända händelserna i den svenska historien och en av de formativa händelserna i det svenska nationsbygget.

David Lindén är historiker och journalist. Han har skrivit böcker om drottning Karin Månsdotter, Gustav Vasas mentor Hemming Gadh och Gustav II Adolfs lärare Johan Skytte.

David Lindén:
Stockholms blodbad
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2020

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2020.