Ekonomiska och sociala relationer i Sundborn 1820–1888

Hur betalade människor för varor och tjänster när det var brist på sedlar och mynt? Vart, eller till vem, kunde de vända sig när de hade behov av krediter eller kontanter? Vad var det som avgjorde om hushållen hade goda, eller mindre goda, ekonomiska förutsättningar? Och gjorde det någon skillnad var de bodde? Detta undersöker Karin Nibon i avhandlingen Läge, lån och lovord. Ekonomiska, sociala och rumsliga relationer i Sundborns socken åren 1820–1888.

Bevarade bouppteckningar från Sundborns socken i Dalarna ger en ögonblicksbild av lokalbefolkningens ekonomiska tillgångar och sociala relationer. Genom att visualisera vem som stod i skuld till vem, har delar av 1800-talets privata lokala kreditmarknad kunnat återskapas. I nätverket som framträtt finns pigor och drängar bland ståndspersoner och sockenbankirer. Den här avhandlingen handlar om hur dessa människors sociala och rumsliga relationer blev viktiga i deras vardagsekonomi.

Karin Nibon:
Läge, lån och lovord. Ekonomiska, sociala och rumsliga relationer i Sundborns socken åren 1820–1888
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 20 januari 2023