Regeringen utser fyra nya statliga byggnadsminnen

Centralposthuset i Stockholm. Foto: Jssfrk/Wikimedia Commons CC BY

Centralposthuset i Stockholm. Foto: Jssfrk/Wikimedia Commons CC BY

Regeringen har beslutat att utse Centralposthuset och Ryningska palatset i Stockholm, Stumholmen i Karlskrona och Tumba bruk till statliga byggnadsminnen.

– De fyra byggnadsminnen som regeringen i dag fattat beslut om är av mycket olika karaktär, men de berättar alla om viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det handlar om byggnader och miljöer med synnerligen höga kulturhistoriska värden, som vi genom detta beslut tar ansvar för att bevara och förvalta för framtiden, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Avsikten med en byggnadsminnesförklaring är att garantera ett långsiktigt bevarande och ett underhåll av hög kvalitet, men även att göra byggnader och miljöer tillgängliga så att människor ska kunna uppleva och tillägna sig kunskaper om historien.

Centralposthuset är den tongivande svenske arkitekten Ferdinand Bobergs första monumentalbyggnad. Byggnaden, som invigdes 1903, är ett uttryck för statlig förvaltnings expansion vid sekelskiftet 1800/1900 och visar tydligt tidstypiska stilideal.

Ryningska palatset ligger i Gamla stan i Stockholm. Huvudbyggnaden uppfördes 1641–1644 för riksamiralen Erik Ryning och hans hustru Maria Elisabet Kurzels. Palatset och dess ägare speglar samhällets utveckling under 350 år. Trots dess långa och brokiga historia har fastighetens ursprungliga karaktär bevarats med originaldetaljer.

På Stumholmen i Karlskrona etablerades sannolikt de första militärt anknutna verksamheterna redan på 1680-talet. Stumholmen var en sluten militär stadsdel fram till det att den öppnades för allmänheten på 1990-talet. En obruten historisk kontinuitet kan avläsas i byggnadsbeståndet som består av en rad världsunika militärhistoriska anläggningar.

Tumba pappersbruk i Botkyrka kommun representerar en levande bruksmiljö med kontinuitet från 1700-talet fram till i dag. Anläggningen är en unikt samlad bruksmiljö som berättar om 250 år av obruten papperstillverkning och av svensk sedelhistoria.

(2023-02-09)

Se även Fem statliga byggnadsminnen utökas (2021-01-29)