Elisabeth Hesselblad – ett helgon från Sverige

Maria Elisabeth Hesselblad - ett helgon från Sverige - omslag

Detta är den osannolika – men likväl sanna – berättelsen om Maria Elisabeth, den fattiga lanthandlardottern som blev moder Elisabeth och återförde birgittinorden till Sverige. Det är också berättelsen om hur Birgittas hus vid Piazza Farnese återupprättades som det svenska, katolska hjärtat i Rom.

Elisabeth föddes 1870 och emigrerade som 18-åring till New York för att försörja sig och sin svenska familj. I Amerika fann hennes andliga sökande sitt svar i Katolska kyrkan, i vilken hon så småningom upptogs. Svårt sjuk, men driven av en inre längtan efter att få vara en dotter till Heliga Birgitta, kom hon till Birgittas hus i Rom beredd att dö där. I stället började en resa som skulle utmynna i en ny blomstringstid för birgittinorden.

Boken beskriver Elisabeth Hesselblads liv, omgivning och samtid. Genom utdrag ur brev och texter kommer vi Maria Elisabeth in på livet, det första svenska helgonet efter föregångaren den heliga Birgitta. Den 5 juni 2016 helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus inför tusentals åskådare på Petersplatsen.

Björn Göransson:
Maria Elisabeth Hesselblad – ett helgon från Sverige
Catholica
Utkom 2016