En biografi över 1900-talet

Vad var det egentligen som hände under 1900-talet? Vad var det viktigaste? Vilket var grundmönstret? Och varför drabbades detta sekel av så fruktansvärda katastrofer? Varför blev det krigens och folkmordens århundrade?

Svante Nordin söker svaren i sin bok 1900-talet – en biografi. Människor, makter och idéer under ett århundrade. I hundra episoder skildrar han seklets mest ödesdigra och laddade ögonblick.

Det är en bok om händelserna, om krigen revolutionerna, attentaten och frederna. Och det är en bok om människorna, om Lloyd George och Hitler, Mao och Reagan, Ernst Jünger och Oswald Spengler, Simone de Beauvoir och Hannah Arendt. Det är en bok om idéer, ideologier, myter och illusioner.

Historiens huller om buller skildras i de hundra episoder. Men genom dem alla söks den röda tråden.

Svante Nordin är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han är författare till en rad böcker, till exempel Filosofernas krig. Den europeiska filosofin under första världskriget och Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid.

Svante Nordin:
1900-talet – en biografi. Människor, makter och idéer under ett århundrade
Atlantis
Utkom 2005