Sjuk- och fattigvård i 1700-talets Karlskrona

Den 17 juni 1790 brann stora delar av Karlskrona. Ovärderligt historiskt källmaterial förstördes när branden nådde kyrkorna och rådhuset vid Stortorget. Men inte allt blev aska. Fram till nu har det varit okänt att delar av Karlskronas hospitalskassas arkiv av en slump räddades ur lågorna.

Detta unika arkivmaterial bildar grunden för boken. Där tecknas en bild av 1700-talets Karlskrona och de tidiga försök till en organiserad sjuk- och fattigvård som här förekom. Genom det bevarade källmaterialet kommer läsaren mycket nära den tidens människor, men får också generell medicinhistoria på köpet.

För första gången berättas här historien om Kars första civila lasarett, som också fungerade som länssjukhus. Det existerade åren 1792–1798 och har hittills förbisetts i historieskrivningen. Ett avsnitt beskriver också sjukvården i flottan och ombord på de svenska krigsfartygen under ryska kriget 1788–1790.

Dessa arma uslingar. Sjuk- och fattigvård i 1700-talets Karlskrona är författad av Michael Helgesson, antikvarie vid Blekinge museum i Karlskrona och Bengt I Lindskog, medicine doktor och docent i kirurgi vid Lunds universitet och professor i medicinens historia vid Köpenhamns universitet.

Michael Helgesson & Bengt I Lindskog:
Dessa arma uslingar. Sjuk- och fattigvård i 1700-talets Karlskrona
Blekinge museum
219 sidor, inbunden, ill. i svartvitt och färg
Utkom 2000