Förtjänstmedalj till värmländsk kulturpersonlighet

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas i år ut till hembygds-forskaren, läraren och poeten Torleif Styffe, som arbetat enträget med att utveckla sin värmländska hembygd. Utmärkelsen ges till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården.

Torleif Styffe, född 1949, är en mångsysslande värmlänning som gjort sig känd som poet och språkbevarare. För tio år sedan startade han kulturkooperativet ”Kulturkoppra” i Ransby i norra Värmland. Syftet var att skapa arbetstillfällen och att ta tillvara bygdens gamla kultur. Under mottot ”att bevara och levandegöra gammal kultur med ny teknik” driver han idag Kulturkoppra vid sidan av sitt jobb som mellanstadielärare.

Torleif Styffe har tilldelats Riksantikvarieämbetets medalj för förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården

Torleif Styffe har tilldelats Riksantikvarieämbetets medalj för förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården

Torleif Styffe har tilldelats Riksantikvarieämbetets medalj för förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården.
Foto: Ragnhild Styffe.

Torleif Styffe brinner för det ålderdomliga dalbymålet och den nordvärmländska glesbygd där dialekten talas. De flesta av hans texter är skrivna på dalbymål. Tre diktsamlingar, en nordvärmländsk historiebok, limerickar och sångtexter är något av den digra produktionen.

Under flera års tid arbetade Torleif Styffe med att transkribera och läsa in Dalbyordboken, Sveriges största dialektala ordbok. I dag finns den som CD-romversion med 44 000 ljudfiler. Hans arbete med att samla in och på ett lättillgängligt sätt bevara den kanske äldsta värmländska dialekten har stor betydelse för vårt kulturarv och för kommande generationer.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut sedan 1981 och är en belöning för förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Förra året gick utmärkelsen till Bertil Nordin för hans arbete med Nämforsens hällristningsområde.

(2005-11-30)