En CD-ROM om stadsdelen Klara

En upptäcktsfärd bland konstnärer, dagdrivare, tjänstemän och tjänstehjon i Klara runt sekelskiftet! Stadsdelen som kom att bli Stockholms kontoriserade City hade nära 20 000 invånare, men nästan det tiodubbla antalet, 190 000, bodde här någon gång under perioden 1878–1926. Dessa personer ur alla samhällsklasser har efterlämnat 380.000 personuppgifter i över 1.900 mantalshäften – nedslag i den lilla människans vardag i sin familj, men även nycklar till förståelsen av Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska utveckling för hundra år sedan.

Uppgifterna har registrerats och redigerats på Stockholms Historiska Databas – en enhet i Stockholms stadsarkiv – och ges nu för första gången ut som CD-ROM-skiva. På skivan finns även ett antal illustrerade artiklar och hjälptexter om Rotemanssystemet, registreringsprinciper och sökbarhet.

Klara
Stockholms stadsarkiv
CD-ROM
Utkom 2000