Runor i Finland

I Finland har det endast hittats en handfull runinskrifter. De varierar i ålder, geografisk spridning och vad de är ristade på. Några av dem är importerade medan andra pekar på en lokal runkunskap. Frågan om runor i Finland har varit ett återkommande tema i diskussioner om finsk förhistoria – särskilt beträffande frågan om kontinuitet i den svenskspråkiga befolkningen.

I antologin Runes in Finland ger tio forskare inom språk och arkeologi från Finland, Sverige och Norge sin syn på de fåtal runorna i Finland fram tills i dag. Antologin ingår bland annat artiklar om silverbroschen från Tuukkala i S:t Michel, runstenarna i Vörå i Österbotten, Hitisstenen i Åbolands skärgård och Sundkorset på Åland.

Antologin ges ut i samarbete med skriftserien ”Runrön – Runologiska bidrag” utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet i Sverige.

Kendra Willson (redaktör):
Runes in Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland/Appell Förlag
Utkom 2024