En forntidsgåta genom sekler

Vem var hövdingen som för tusen år sedan reste runstenarna som nu sitter i domkyrkomuren i Strängnäs, och vilket var hans budskap? Och var uppfördes det en gång, det stolta monument som man nu bara kan se spillrorna av? Redan när stenarna samlades ihop för att bli byggnadsmaterial var resaren bortglömd, och med honom hela hans värld.

Arkeologen Mats G. Larsson berättar hur kunskapen om forntiden och dess människor sakta återvunnits under de sekler som gått. Från 1400-talets första stapplande steg med Bibeln och legenderna som främsta källa, via 1600-talets flitiga fornforskare med sina atlantiska fantasier, vidare över 1700-talets kritiska vetenskapssyn och 1800-talets systematisering ända fram till dagens forskning.

I bokens andra del försöker författaren själv utröna vem hövdingen var som reste stenen och varför den en gång restes – vilket var hans budskap? Spåren leder till Svearikets främsta ätt och en stor expedition i österled som leddes av en av dess söner.

Mats G. Larsson:
Sveahövdingens budskap. En forntidsgåta genom sekler
Atlantis Bokförlag
157 sidor, inbunden
Utkom i november 2000