En medeltida bildvärld i Dädesjö gamla kyrka

Bokomslaget

Den medeltida kyrkan i Dädesjö i Småland hör till Sveriges allra främsta kulturminnen, berömd också utanför landets gränser för det välbevarade trätaket och dess unika målningar från slutet av 1200-talet.

Att kyrkan överlevt är i sig ett mirakel. Efter en lång törnrosasömn som magasin återupptäcktes den 1905. Året därpå friköptes den med hjälp av statliga medel och ställdes under Kungl. Vitterhetsakademiens vård. Hundra år senare övertog Statens fastighetsverk ansvaret för kyrkan, som nu är statligt byggnadsminne.

En medeltida bildvärld presenterar kyrkans fascinerande bildskatt och följer målningarnas tillkomst tillbaka till de furstliga beställarna och målaren, mäster Sigmund, som signerade sitt verk med runor.

Bildvärlden ger oss en inblick i tidens föreställningar om den ständigt pågående kampen mellan de onda och goda makterna om människans själ och om vördnaden om Jungfru Maria och helgonen. Men mäster Sigmunds bilder ger också en unik inblick i flera av tidens folkliga legender och seder, där inte minst skildringen av legenden Staffan Stalledräng gjort takmålningarna kända.

Marian Ullén är konsthistoriker, i många år verksam som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet med inriktning på dokumentation och forskning rörande landets kyrkor.

Marian Ullén:
En medeltida bildvärld. Dädesjö gamla kyrka
Medströms Förlag
Utkom 2020