Gamla gener i nytt centrum

Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Ett nytt forskningslaboratorium med ambitionen att bli världsledande inom analys av förhistoriskt DNA har invigts i Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet. Forskningsfältet spänner mellan utdöda mammutars livsöden till förhistoriska människors migration, inom ämnena biologi, arkeologi och geologi.

Det nya Centrum för paleogenetik är en gemensam satsning mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet. Där finns plats för 50 personer och ska bli en kreativ miljö för spjutspetsforskning i nya, moderna laboratorier för att analysera mellan 50 och 500 000 år gammalt, delvis nedbrutet DNA.

Till att börja med flyttar två forskargrupper in, en internationell sammansättning med forskare från 13 olika länder. Centrum för paleogenetik leds av Love Dalén och Anders Götherström.

– Jag ser framför mig en häftig miljö med en stor mängd människor. När det blir en kritisk massa i en kreativ miljö så kommer det att bli bra forskning, säger Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet.

– Vi hoppas också att det blir en plantskola för yngre forskare, vi har en platt organisation och nya forskningsledare blir inte underställda oss, säger professor Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer på Stockholms universitets hemsida

(2020-03-03)