Nybyggarnas liv

Bokomslaget

Livet i södra Lappland under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet innebar en nästan total själv- och naturahushållning, som har varit mycket lite beskriven. Naturen var nybyggarnas varuhus och med dess förutsättningar fick nybyggarna framleva sina liv i relativ isolering och utveckla sina arbetsmetoder, seder, livsuppfattning och levnadssätt i naturen efter egen förmåga och på den grund förfäderna hade lagt.

Rolf Kjellströms intresse för nybyggarkulturen väcktes redan under gymnasietiden. Till Lappland har han kontinuerligt återvänt varje år och gör så fortfarande några månader om året. Nybyggarnas liv är en populärvetenskaplig sammanfattning av hans bokserie Nybyggarliv i Vilhelmina, som utkom i sex delar 2012–2016.

Rolf Kjellström är etnograf och etnolog och har skrivit över ett tjugotal böcker och närmare tvåhundra uppsatser om Lappland och Arktis, bland annat Samernas liv. Han har varit verksam vid Nordiska museet i Stockholm och Göteborgs museer samt vid både Uppsala och Stockholms universitet.

Rolf Kjellström:
Nybyggarnas liv
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020