En ny era för arkivsamverkan i Lund

Arkivcentrum Syd fullt utbyggt. En vy från nordost. Bild: Hultin & Lundquist Arkitekter AB

Arkivcentrum Syd fullt utbyggt. En vy från nordost.
Bild: Hultin & Lundquist Arkitekter AB

Ett nytt stort arkivcentrum håller på att uppföras på området Gastelyckan i Lunds östra utkant. Det nya Arkivcentrum Syd skall erbjuda helt nya möjligheter för forskare och andra användare av arkiv. Här kommer att finnas ”en levande och välutrustad forskningsmiljö och arkivmagasin för trygg och säker förvaring av handlingar från offentlig och enskild verksamhet”. Första spadtaget togs den 7 mars 2002 och anläggningen skall vara inflyttningsklar i början av år 2003.

De nya byggnaderna skall binda ihop landsarkivets två befintliga arkivdepåer på Porfyrvägen och Kalkstensvägen så att man kan röra sig inomhus mellan alla tre byggnaderna. Administrationsbyggnaden kommer att ge plats åt 50 forskare i bottenplanet och 30 tjänstemän i kontoret på övervåningen. Två arkivmagasin i direkt anslutning till administrationsbyggnaden får en sammanlagd potentiell kapacitet för 100.000 hyllmeter arkiv. Forskarsalarna och angränsande lokaler är förberedda för förvaring och användning av en riksuppsättning av samtliga mikrofilmade kyrkoböcker för hela landet från tiden cirka 1680-1900.

Byggprojektet bedrivs i samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet och Landsarkivet i Lund. Övriga intressenter är Länspolismyndigheten i Skåne och eventuellt stadsarkivet inom Lunds kommun. Samverkansparter är även Skånes Arkivförbund, Skånes Genealogiska Förbund och DIS-Syd (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen).

(2002-03-07)