Gemensam satsning räddar Pater Noster

Pater Noster på Hamneskär år 1990. Foto: Jan Norrman ( CC BY)

Pater Noster på Hamneskär år 1990. Foto: Jan Norrman (CC BY)

Fyrtornet Pater Noster utanför Marstrand ser nu ut att få sin räddning. Den imponerande fyren är i akut behov av renovering. Bohusläns museum förvaltar fyren, men har inte möjlighet att bekosta upprustningen som beräknas kosta drygt 6 miljoner kronor. För att lösa finansieringsfrågan har Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Statens fastighetsverk beslutat att stå för merparten av kostnaderna. Resterande del kommer finansieras av Tjörns kommun och Västra Götalandsregionen.

Pater Noster är en så kallad Heidenstamfyr som byggdes 1868 på Hamneskär, väster om Marstrand. Fyren togs ur bruk 1977 och har sedan dess förvaltats av Bohusläns museum. Museet har emellertid inte kunnat avsätta tillräckliga resurser för nödvändigt underhåll. Pater Noster bedöms idag vara i så dåligt skick att fyrtornet inte klarar en vinter till utan omfattande renoveringsarbeten. Eftersom fyren är en stark symbol för Bohuslän och har ett stort kulturhistoriskt värde, har riksantikvarie Erik Wegræus, Sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén och generaldirektören för Statens fastighetsverk, Christer Wadelius, kommit överens om att medverka till att fyren kan räddas.

– Det här är ett mycket speciellt fall, där det lokala intresset för att lösa frågan har varit betydande. Vi är glada över att frågan har kunnat lösas så snabbt, eftersom Pater Noster behöver tas om hand omgående. Staten har nu lagt en grund för upprustningen, men en fortsatt samverkan regionalt och lokalt är viktig för den fortsatta förvaltningen av Pater Noster, säger de tre myndighetscheferna i ett gemensamt uttalande.

Överenskommelsen innebär att de tre myndigheterna står för 1,5 miljoner kronor vardera av renoveringskostnaderna. Därtill bidrar Tjörns kommun med en halv miljon kronor. Förhoppningen är att Västra Götalandsregionen ställer upp med resterande summa så att projektet kan föras i hamn. När renoveringsarbetet är avslutat kommer huvudansvaret för Pater Nosters fyrtorn ligga hos Statens fastighetsverk.

(2002-03-04)