En svensk herremans bittra öde i Lusitania-katastrofen 1915

Lusitania-katastrofen den 7 maj 1915 förvandlade på bara tre dagar den skånske godsherren Anton S. Jacobaeus till ett anonymt lik i en massgrav på Irland. Han reste flott i första klass ombord den brittiska lyxångaren när den torpederades av en tysk ubåt.

Attacken fick världspolitiska dimensioner och bidrog till att Förenta Staterna senare gick med i första världskriget. Efter en kort men intensiv kamp på liv och död bärgades och begravdes svensken som Body No. 84. Men vem var han och vad gjorde han egentligen ombord på Lusitania, utan hustrun vid sin sida och med en smärre förmögenhet på fickan?

Hundra år senare söker Mats Liste svaren på några av de många hemligheter som följde Jacobaeus i djupet, i en högst personlig resa i spåren av ett spektakulärt levnadsöde.

Mats Liste:
Body No. 84 – Mass Grave C. Om en svensk herremans bittra öde i Lusitania-katastrofen 1915
MR Liste Consulting
Utkom 2017