Kvinnans plats i historien

Bokomslaget

En ständig aktuell fråga inom historiebeskrivningen är den bristande förekomsten av kvinnor och kvinnoperspektiv. I antologin Kvinnans plats i historien presenterar några av landets ledande historiker, lärare och författare sina synsätt på ämnet.

Hur är det med förekomsten av kvinnor i historieböckerna? Hur har kvinnor skildrats och hur har det tolkats? Hur har det påverkat historieundervisningen och vilka slutsatser kan man dra om kvinnors delaktighet i samhällslivet genom tiderna?

Författarna vill sprida kunskap, presentera vetenskapliga resultat, dela med sig av sina erfarenheter och vitalisera debatten i ämnet. Den tänkte läsaren är en allmänintresserad akademiker, journalist eller politiker. En målgrupp av särskild betydelse är verksamma och blivande historielärare.

Bokens redaktör (och författare till två kapitel) är professor Hans Albin Larsson och bland övriga författare finns bland annat professor Yvonne Hirdman, professor Maria Sjöberg, professor Christina Carlsson Wetterberg och professor Marie-Louise Rodén.

Hans Albin Larsson (redaktör):
Kvinnans plats i historien
Dialogos Förlag
Utkom 2019