Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle

Den skötsamme arbetaren är en modern idéhistorisk klassiker om den skötsamhetskultur som växer fram inom den svenska arbetarklassen under 1900-talets första årtionden. Den hade sina centra inom fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer och tog sig uttryck i nya attityder, beteenden, idéer; en ny mentalitet.

Boken har ”en självbiografisk bakgrund: Jag vill komma underfund med den miljö jag själv vuxit upp i. Men det är ingen självbiografi. Jag skriver om arbetare i Norrland och min egen miljö är Göteborg. Likheten är emellertid större än skillnaderna. Det växer inom den svenska arbetarklassen under 1900-talets första årtionden fram ett slags skötsamhetens kultur, med centra i fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer, en kultur som under trettio- och fyrtiotalen är väl etablerad även utanför dessa organisationer. Denna kultur utgjorde en dimension av vardagen, tog sig uttryck i beteenden, idéer, attityder, i sådant som vi med ett gemensamt begrepp kan kalla mentalitet.” Så skriver Ambjörnsson inledningsvis.

Detta är en fjärde och utökad upplaga av Den skötsamme arbetaren, som utkom första gången 1988. Ambjörnsson har skrivit en efterskrift ordföranden i Svenska Röda Korset, Anna Carlstedt, har skrivit ett företal.

Ronny Ambjörnsson är professor emeritus i idéhistoria och författare till en rad uppmärksammade böcker. Han betraktar Den skötsamme arbetaren som sin bästa bok hittills. Numera är han bosatt i Stockholm efter uppväxt i Göteborg och professorsår i Umeå.

Ronny Ambjörnsson:
Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930
Carlsson Bokförlag
Utkom 2017