En upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar

Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet i Stockholm innehåller en av världens främsta samlingar av äldre böcker och planschverk inom medicin och närliggande områden.

Läkekonst & vetenskap bjuder Ove Hagelin, bokexpert och skapare av biblioteket, in till upptäcktsfärd bland betydelsefulla medicinska och vetenskapliga verk i samlingarna. Med ständig blick för detaljer och oförlikneligt intresse för bokens historia skildrar Ove Hagelin både kända och okända skatter ur bibliotekets samlingar, placerar in dem i sitt historiska sammanhang och berättar om deras resa fram till Hagströmerbibliotekets bokvisningar.

Anders Johan Hagströmer (1753–1830) var rektor för det 1810 bildade Kongl Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet, till vilket han 1817 övertog det gamla Collegii Medici (1663–1812) och Kirurgiska Undervisningsverkets bibliotek, och dit flera av våra namnkunniga svenska läkare, inte minst Hagströmer själv, hade donerat sina samlingar. Dessa utgör tillsammans med Svenska Läkaresällskapets äldsta samlingar grunden för Hagströmerbiblioteket. I deposition har även tillkommit de äldsta delarna ur biblioteken vid Apotekarsocieteten och Svenska Tandläkare-Sällskapet och Carl Benedicks naturvetenskapliga bibliotek  från f.d. Metallografiska Institutet.

Ove Hagelin var initiativtagare till och skapare av det bok- och medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket vars föreståndare han var från öppnandet 1997 till 2013. Hagelin är en oomstridd världsauktoritet på äldre skrifter, i synnerhet inom medicin och naturalhistoria. Han är hedersdoktor i medicin vid Karolinska institutet.

Ove Hagelin:
Läkekonst och vetenskap. En upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar
Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner/Fri Tanke
Utkom 2023