Sveriges historia – från forntid till nutid

Bokomslaget

Boken Sveriges historia bjuder på vikingatåg, medeltida fejder, stormaktstid och 1900-talets folkhem. Kort sagt hela Sveriges historia, illustrerad med bilder och kartor.

Bokens författare Peter Olausson, som tidigare skrivit flera böcker om historia, tar avstamp i stenåldern och berättar om kungar och krigståg, om epidemier och bränder, om folkskola och folkrörelser. I elva kapitel, ett för varje sekel, får vi läsa om det som skapat dagens moderna Sverige.

I separata avsnitt fördjupas vissa skeenden, exempelvis sjukdomarnas historia, om stadsbränder och bilism, om handelns utveckling och om hur vi levde förr. Författaren slår hål på en del historiska myter och har några kontrafaktiska resonemang (om vad som hade hänt om inte en viss händelse inträffat). Varje kapitel avslutas med en detaljerad kronologi över årtal. Boken är granskad av Sven Lilja, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet.

Peter Olausson har skrivit flera böcker, bland annat Faktoider, Mera faktoider, Tredje rikets myter och Vägen till första världskriget. Han har varit ordförande för Föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Peter Olausson:
Sveriges historia – från forntid till nutid
Ordalaget Bokförlag
Utkom 2018