Adelns historia i Finland

Adeln i Finland har befunnit sig i händelsernas centrum i över 700 år. Som svenska rikets lojala försvarare och regentens högra hand har de ägnat sig åt politiskt maktspel, lukrativa allianser och strategiska äktenskap, men också åt bildning, konst och socialt ansvar.

Boken sätter fokus på adelns centrala roll i samhällsutvecklingen, men det handlar också om betydelsen av ståndsmässig uppfostran, konsumtionskultur och livligt sällskapsliv. Adelns livsstil och värderingar återspeglades i byggnadskulturen och herrgårdsmiljöerna, och i betydelsebärande föremål såsom porträtt och vapensköldar. Men för en del kunde överdådigheten leda till en ansträngd ekonomi när de ståndsmässiga kulisserna skulle upprätthållas.

Adelns historia i Finland följer frälset och adeln i den östra riksdelen under den svenska tiden och under den ryska, då en egen finsk adel tog form i storfurstendömet. I den nya republiken förbjöds adlandet 1919.

I boken ger elva forskare en ny och nyansrik bild av det inflytelserika samhällsståndets ofta dramatiska historia. De medverkande författarna är Georg Haggrén, Janne Haikari, Marko Hakanen, Ulla Ijäs, Johanna Ilmakunnas, Petri Karonen, Ulla Koskinen, Anu Lahtinen, Alex Snellman, Kirsi Vainio-Korhonen och Marja Vuorinen. Den svenske historikern Bo Eriksson har skrivit förordet.

Janne Haikari, Marko Hakanen, Anu Lahtinen & Alex Snellman (redaktörer):
Adelns historia i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland/Lind & Co
Utkom 2023